ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ- ΤΡΕΝΟ –ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ –ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ )


Το 19ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ο ατμός για την κίνηση των πλοίων .Τα παλαιότερα ιστιοφόρα πλοία ,αντικαταστάθηκαν από ατμόπλοια. Συγχρόνως εμφανίστηκαν οι πρώτες ατμομηχανές, που είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν την ισχύ 200 περίπου αντρών. Μετά από την εφεύρεση και τη χρήση αυτών των δύο μηχανών , πολλά άλλαξαν από οικονομική και κοινωνική άποψη.
  • Τα προϊόντα μεταφέρονταν στον τόπο προορισμού τους, πιο γρήγορα , σε καλύτερη κατάσταση και επομένως και πιο οικονομικά στην τιμή.
  • Οι άνθρωποι, μέσω του εμπορίου που γινόταν πιο εύκολα πια , μπορούσαν να αποκτήσουν προϊόντα που δεν παρήγαγαν ή που ήταν σε έλλειψη. Έτσι,(σε συνδυασμό με την εισαγωγή της μηχανής στη βιομηχανία ) πίστεψαν, πως ένα πολύ βασικό πρόβλημα που υπήρχε ως τότε(αυτό της πείνας και της επιβίωσης ) θα μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
  • Οι περιοχές που διέθεταν λιμάνια και εκείνες από τις οποίες περνούσαν και σταματούσαν τα τρένα ,άρχισαν να πλουτίζουν και να προσελκύουν κόσμο από διάφορα σημεία της χώρας . Εκεί αναπτύχθηκαν μεγάλα αστικά κέντρα.
  • Αναπτύχθηκε μια αστική τάξη , η οποία ασχολήθηκε με τις μεταφορές και το εμπόριο και εξελίχτηκε σε αλληλεξάρτηση με τις νεότερες επιστήμες και την τεχνολογία.
  • Η ύπαιθρος άρχισε να εγκαταλείπεται. Οι κάτοικοί της συγκεντρώθηκαν στις πόλεις για να αναζητήσουν δουλειά . Οι αμοιβές όμως ήταν πολύ χαμηλές . Η πείνα και η εξαθλίωση οδήγησαν σε πολλές κοινωνικές συγκρούσεις.

Αργότερα η εφεύρεση των αυτοκινήτων και των αεροπλάνων προσδιόρισε εντονότερα τα ταξικό προφίλ των κατοίκων . Στην αρχή λίγοι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες αυτών των εφευρέσεων. Γι’ αυτό η χρήση (πολύ δε περισσότερο η απόκτηση τους) ήταν απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής θέσης όσων τα χρησιμοποιούσαν. Στο πέρασμα του χρόνου μαζικοποιήθηκε η παραγωγή τους (κυρίως των αυτοκινήτων) και τα οφέλη από τη χρήση τους τα απολαμβάνουν πλέον μεγάλες ομάδες πληθυσμού.
Η ανεξέλεγκτη όμως χρήση αυτών των εφευρέσεων είχε πολλές αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον, τόσο από πλευράς μόλυνσης της ατμόσφαιρας , όσο και από τη άποψη της εξάντλησης των ενεργειακών αποθεμάτων.
Επηρέασαν αυτές οι τεχνολογικές εφευρέσεις την πρόοδο της κοινωνίας;
Αυτό το ερώτημα παραμένει μέχρι τις μέρες μας ένα σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην αστική αντίληψη (που συνδέει την πρόοδο της κοινωνίας με την οικονομική εξέλιξη) και την μαρξιστική αντίληψη (η οποία δεν θεωρεί πως η εξέλιξη των κοινωνιών σχετίζεται με τη μαζική παραγωγή και τη συσσώρευση του πλούτου στα χέρια λίγων).