Ο ηλεκτρισμός στην ζωή μας

Από τα παλιά χρόνιαέχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό η ζωή μας και αυτό οφείλετε στον ηλεκτρισμό. Με τον ηλεκτρισμό έχει βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν την ικανότητα να κάνουν πράγματα που τώρα μπορούν.

Αρχικά τα παιδιά δεν είχαν την ικανότητα να διαβάζουν όπως μπορούν τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα άρα έχουμε πρόοδο στην μόρφωση. Επίσης , παλιότερα με την έλλειψη του ηλεκτρισμού οι γυναίκες αναγκάζονταν να ξοδεύουν σχεδόν όλο τον χρόνο τους κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού στο χέρι(π.χ. πλύσιμο ρούχων) ενώ τώρα τα πράγματα είναι ευκολότερα με την εμφάνιση διάφορων συσκευών, έτσι οι γυναίκες αποκτούν ελεύθερο χρόνο για μία διαφορετική ζωή!

Με την εμφάνιση των μικροσυσκευών έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε μια πιο υγιεινή ζωή. Έχοντας λοιπόν ρεύμα το οποίο περνάει από το ψυγείο τα τρόφιμα διαρκούν περισσότερο .

Μια ακόμα σημαντική συσκευή η οποία μετά τον ηλεκτρισμό κατάφερε να σώσει ακόμα και ζωές είναι το καλοριφέρ ή και οι σόμπες που ενώ έχουμε άθλιες συνθήκες έξω διατηρούν το σπίτι ζεστό και αποφεύγουμε διάφορες ασθένειες που σε αντίθεση με παλιά οι άνθρωποι πέθαιναν από το κρύο .

Νόμος Τζάουλ


Η μεταβολή της θερμικής ενέργειας ενός αντιστάτη αντίστασης R , όταν απ’ αυτόν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης I και, επομένως, η ποσότητα της θερμότητας Q που μεταφέρεται απ’ αυτόν προς το περιβάλλον σε χρονικό διάστημα t είναι : α) ανάλογη του τετραγώνου της έντασης Ι του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, β) ανάλογη της αντίστασης R του αντιστάτη, γ) ανάλογη του χρόνου t διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη. Η μαθηματική σχέση με την οποία συνδέονται τα παραπάνω φυσικά μεγέθη είναι η εξής:
Q = I2Rt

Φαινόμενο Joule


Το φαινόμενο του τζάουλ μας λέει ότι όταν ένας αγωγός διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύμα ,θερμαίνεται.
Αυτό γίνεται διότι τα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα ιόντα του μεταλλικού πλέγματος . Με αυτό τον τρόπο μεταφέρουν την κινητική τους ενέργεια στα ιόντα ,με αποτέλεσμα τα ιόντα να ταλαντώνονται ποιο εύκολα. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας του μετάλλου.

Εφαρμογές φαινομένου Joule

-Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας πυρακτώσεως
-Ηλεκτρικές συκευές παραγωγής θερμότητας
-Ασφάλειες
-Βραχυκυκλώματα