Το ηλεκτρικό ψυγείο εφευρέθηκε το 1914 από τον Nathaniel B. Wales προσπαθώντας να φτιάξει ένα απλό ηλεκτρικό ψυγείο για οικιακή χρήση.

.jpg


Το μυστικό της λειτουργίας του ψυγείου είναι η χρησιμοποίηση του ψυκτικού υγρού για την απορρόφηση της θερμότητας των τροφών . Το ψυκτικό υγρό όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες αλλάζει την φυσική του κατάσταση από υγρό σε αέριο και αντίστροφα . Το υγρό απορροφώντας τη θερμότητα των τροφίμων στο εσωτερικό του ψυγείου βράζει και γίνεται αέριο . Το υγρό γίνεται αέριο στον εξατμιστή που βρίσκεται μέσα στην κατάψυξη δημιουργώντας εκεί αρκτικές θερμοκρασίες . Το αέριο συμπιέζεται οπότε αποβάλλει την θερμότητα που απορρόφησε και ξαναγίνεται υγρό . Η συμπίεση του αερίου γίνεται στον συμπιεστή ( κομπρεσέρ ) που βρίσκεται έξω από την κατάψυξη και εκεί η θερμοκρασία του, λόγω της συμπίεσης, ανεβαίνει πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου . Από εκεί μεταφέρεται στον συμπυκνωτή, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ψυκτικά πτερύγια και αποβάλλεται ένα μέρος από την θερμότητά του αερίου . Γύρω στη θερμοκρασία του δωματίου το αέριο συμπυκνώνεται και γίνεται πάλι υγρό . Ακόμα και αν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία συμπύκνωσης του αερίου, το αέριο υγροποιείται γιατί βρίσκεται σε πίεση . Σαν υγρό στέλνεται πίσω στην κατάψυξη έτοιμο να απορροφήσει θερμότητα μέσα από την κατάψυξη και να ξαναγίνει αέριο . Έτσι όμως η θερμοκρασία στην κατάψυξη πέφτει ακόμη περισσότερο . Το ψυκτικό υγρό καθώς φεύγει από τον συμπυκνωτή κινείται σε ένα σωλήνα και φθάνει σε μια ειδική βαλβίδα η οποία εμποδίζει την κυκλοφορία τόσο όσο χρειάζεται για να διατηρείται η πίεση στον συμπυκνωτή . Όταν το υγρό περνάει την βαλβίδα η πίεση πέφτει και το υγρό δεν μπορεί να παραμείνει υγρό γιατί στη νέα πίεση έχει ξεπεράσει την θερμοκρασία του βρασμού του και εξαερώνεται . Κάθε μετατροπή του υγρού σε αέριο απαιτεί θερμότητα και γι’ αυτό το υγρό καταναλώνει την θερμότητά του και ψύχεται κάτω από το μηδέν . Ο ζεστός αέρας στο εσωτερικό του ψυγείου ανεβαίνει επάνω και ο κρύος αέρας κατεβαίνει . Ο κύκλος της ψύξης επαναλαμβάνεται μόνο όταν ο ψυχρός αέρας μέσα στο ψυγείο αρχίσει να θερμαίνεται και έτσι δικαιολογείται η παρουσία θερμοστάτη στο ψυγείο . Ο Θερμοστάτης είναι ένας διακόπτης ο οποίος όταν το κύκλωμα ψύξης πρέπει να λειτουργεί αφήνει το ρεύμα να περάσει και έτσι τίθεται σε λειτουργία το κομπρεσέρ . Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται τόσο η επιθυμητή θερμοκρασία στην καμπίνα συντήρησης των τροφίμων όσο και η λειτουργία του ψυγείου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας που είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο για την εποχή μας . Στην εικόνα της επόμενης σελίδας φαίνεται ο τρόπος που λειτουργεί ο συμπιεστής ( κομπρεσέρ ) και ο ρόλος του στη λειτουργία του ψυγείου.


http://bit.ly/xbzk1r


ΦΥΣΙΚΗ 1
ΦΥΣΙΚΗ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ